Klasa palności pianki PUR, a reakcja na ogień – Nie taki ogień straszny jak go malują.

W naszej pracy często spotykamy się z wieloma zabobonami dotyczącymi pianki PUR. Najczęściej powielanym mitem jest opinia, że pianka stanowi duże niebezpieczeństwo podczas pożaru. Czas ten stereotyp włożyć między bajki. W końcu pianka PUR spełnia przepisy pożarowe, a co więcej jest często używana w budynkach użytku publicznego, również straży pożarnej.

Największym błędem jest tutaj zła interpretacja oznakowań klasy palności piany. Osoby, które nie posiadają wiedzy budowlanej, często źle interpretują klasę palności pianki. Popadają w panikę i nie zastanawiają się nad rzeczywistą reakcją na ogień, np. tym, że izolacja piankowa jest osłonięta płytą karton-gips.

Klasa reakcji na ogień według PN-EN 13501 jest polską normą reakcji na ogień. Ma za zadanie określić palność wyrobów budowlanych. Klasyfikacja obejmuje kategorie od A do F. W czym A to najbezpieczniejsze, niepalne wyroby. Klasa B obejmuje wyroby o nieco gorszych parametrach. Klasy C, D, E obejmują wyroby, które ulegają rozgorzeniu w określonych warunkach i czasie. Natomiast klasa F to grupa najniższa, obejmująca wyroby łatwopalne.

Klasa palności piany to E, czyli samogasnąca i nierozprzestrzeniająca ognia. Co w praktyce oznacza, że pianka poliuretanowa nie stanowi dodatkowego niebezpieczeństwa podczas pożaru. W przeciwieństwie do wielu łatwopalnych materiałów, które mamy w naszych domach, lecz na co dzień nie zwracamy uwagi na to, że to one (a nie izolacja) mogą zagrozić naszemu życiu podczas pożaru. Przykładem są zasłony, firanki, dywany, meble. Mając w domu łatwopalne przedmioty jesteśmy tak samo zagrożeni podczas pożaru, zarówno w przypadku posiadania izolacji z materiału z grupy A, co z grupy E. To rzeczy codziennego użytku, bez których nie możemy się obejść – jak meble, stanowią niebezpieczeństwo.

Izolacja z pianki PUR zrobiona jest w formie przegrody z płytą karton-gips. Takie połączenie daje nam już klasę BS1d0. Co oznacza bardzo ograniczony udział w pożarze, niezapalny. Oznaczenie BS1 mówi nam o tym, że emisja dymu jest ograniczona – niewielkie ilości dymu (nie należy obawiać się zatrucia dymem). Natomiast znak 01 oznacza brak płonących kropli. Oznacza to, że osłonięty płytą materiał izolacyjny nie zagraża życiu podczas pożaru. W przeciwieństwie do styropianu, który często jest w posadzkach (przegroda na beton) lub do drewna, z którego zbudowany jest dach. Lecz to wydaje nam się czymś zwykłym i na co dzień zastanawiamy się jedynie nad klasą palności piankim, która jak się okazuje nie jest tak niebezpieczna jak głosi miejska legenda.