Hydroizolacje ciężkie naziemne i podziemne

Zajmujemy się izolacją fundamentów starego budownictwa, które są mocno zawilgocone i potrzebują osuszenia oraz dodatkowej (lub nowej) ochrony przed czynnikami szkodliwymi. Wykonujemy izolacje pionowe i poziome (np. przez podcinanie ściany), a także korzystamy z metod iniekcji ciśnieniowej, krystalicznej i grawitacyjnej.