Torkretowanie

Torkretowanie – wykorzystuje się najczęściej do: naprawy uszkodzonych fragmentów betonu, wzmocnienia konstrukcji betonowych, wyrównania ścian szczelinowych, czy zabezpieczania skarp. Torkret wykonujemy dwie metodami: “na sucho” (podawanie suchej mieszanki wężami ciśnieniowymi, by dopiero potem zmieszać ją z wodą) oraz “na mokro” (podawanie mieszanki betonowej przygotowanej w torkretnicy o ustalonej konsystencji).