Antykorozja betonu i wszelkich konstrukcji stalowych

Woda jako elektrolit, który w zetknięciu z betonem i stalą powoduje ogromne zniszczenia. Często zabrudzona, z tlenkami oraz solami pochodzącymi z opadów śniegu i topnień lodu, wchodzi w reakcje chemiczne, które uwalniają kwasy. Właśnie one bezpośrednio odpowiadają za zniszczenie struktur betonowych oraz naruszenie konstrukcji stalowych. Takie zjawisko nazywa się korozją. Wystąpienie korozji można współczesnymi metodami zabezpieczeń opóźnić, a niekiedy nawet powstrzymać. Najpopularniejszymi technikami ochronnymi są: hydrofibizacja, piaskowanie, stosowanie powłok chemoodpornych i farb antykorozyjnych oraz czyszczenie strumieniowo-ścierne w wodnej osłonie.